Metal Work - Catalogo Generale - page 7

5
Metal Work jest całkowicie zintegrowaną firmą produkcyjną. System monitoringu
zapewnia naszym odbiorcom pełną kontrolę procesu wytwórczego i stałą, najwyższą
jakość produktów. Produkty oraz technologia ich wytwarzania nieustannie dążą
do perfekcji. Metal Work jest bezpośrednim producentem praktycznie wszystkich
produktów znajdujących się w programie sprzedaży. Pozwala to na kontrolę
całego procesu produkcyjnego, od selekcji materiałów do ostatecznego montażu,
zapobieganie stratom oraz skracanie czasu realizacji. Dane z produkcji oraz wyniki
testów poddawane są rygorystycznym i wnikliwym analizom umożliwiając koncernowi
nieustanną modernizację i unowocześnianie produktów oraz procesu wytwórczego.
Ciągła kontrola jakości jest cechą charakteryzującą Metal Work.
Uzyskane przez Metal Work certyfikaty ISO 9001 w 1992 roku i ISO 14001 w
2000 roku, przedstawiają naszą codzienną misję oraz styl pracy. Wszystkie etapy
powstawania produktu poddawane są wnikliwym analizom, poczynając od wstępnych
faz projektu do oszczędności energii. Na podstawie konwencjonalnych produktów
możemy stwierdzić, iż energia elektryczna potrzebna do sterowania naszych zaworów
została obniżona w ciągu ostatnich lat o 75%. Certyfikaty obejmujące wszystkie
oddziały i firmy wchodzące w skład grupy Metal Work, pozwalają uzyskiwać
uznanie na całym świecie zarówno naszej filozofii jak i produktom. Wszystkie produkty
Metal Work spełniają normy EC oraz inne standardy, włączając kompatybilność
elektromagnetyczną (certyfikat EMC). Udział inżynierów Metal Work w komisjach
standaryzacyjnych ISO, UNI i ASSOFLUID jest zawsze gwarancją najwyższej jakości
produktów.
Najwyższa jakość
Zorientowanie na klienta
Produkt nie jest jedynym atutem Metal Work. Obsługa klienta na najwyższym
poziomie zapewnia szybką i skuteczną pomoc w doborze najlepszych rozwiązań dla
konkretnych zastosowań.
Bliska współpraca między naszymi klientami a pracownikami działu handlowego
Metal Work zapewnia niezbędną pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych
oraz wyszukiwaniu nowych produktów lub informacji.
Dużą uwagę Metal Work przykłada do zapewnienia Państwu niezbędnych szkoleń.
Nasza oferta zawiera również wykonania specjalne we wszystkich grupach produktów,
przeznaczone do użycia w szerokim zakresie zastosowań.
Jakość w projektowaniu,
produkcji i dystrybucji
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...1208
Powered by FlippingBook